Article 15949
November, 2018
 • kpc£bnÃ; Xr]vXn tZimbn aS§p¶p

  കൊച്ചി: ശബരിമലയില്‍ പോകാന്‍ പൊലീസ് സുരക്ഷ കിട്ടാതെ വന്നതോടെ ഭൂമാതാ ബ്രിഗേഡ് നേതാവ് തൃപ്തി ദേശായി മടങ ...

 • Xr]vXn tZimbns¡Xnsc tIkv FSp¡Wsa¶v Bhiys¸«v bphtamÀ¨ ]cmXn \ÂIn

  നെടുമ്പാശ്ശേരി: തൃപ്തി ദേശായിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോര്‍ച്ച പരാതി നല്‍കി. ഗൂഢ ...

 • CSp¡nbn I\¯agbpw DcpÄs]m«epw

  തൊടുപുഴ: ഇടുക്കിയില്‍ കനത്തമഴയും ഉരുള്‍പൊട്ടലും. വട്ടവടയില്‍ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായി ...

 • i_cnaebn ASnØm\ kuIcy§fnÃ; DÅXv s]meokv hn\ymkw am{Xw

  തിരുവനന്തപുരം: മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാന്‍ ഏതാനും മണിക്കൂറുമാത്രം ബാക്കിയായിട്ടും ശബരിമലയില്‍ ആവശ്യത്തിനുള് ...

 • Xr]vXn tZimbnsb XSªhÀs¡Xnsc s]meokv tIkv

  കൊച്ചി: ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ തൃപ്തി ദേശായിയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിനു മുന് ...

 • `àÀ¡pÅ \nb{´W¯ns¶Xnsc tZhkzw t_mÀUv–

  ശബരിമല: തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ പമ്പയിലെത്തി തുടങ്ങി. സന്നിധാനത്ത് കര്‍ശന നിയന്ത്രണമാണ് പൊലീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി ...

 • Xr]vXn tZimbnsb hnfn¨phcp¯nbXn\v ]n¶n apJya{´n ]nWdmbn hnPb\msW¶v F.F³ cm[mIrjvW³

  നെടുമ്പാശ്ശേരി: ശബരിമല സന്ദര്‍ശിച്ച് ആചാരം തെറ്റിക്കാന്‍ തൃപ്തി ദേശായിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയതിന് പിന്നി ...

 • i_cnae {]iv–\w henb coXnbn DbÀ¯n¡m«m³ {]hÀ¯ItcmSv BÀFkvFkv

  ബെംഗളൂരു: ശബരിമല സമരത്തിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ബിജെപിക്ക് വേരുറപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ട ...

 • CSp¡nbn _nsP]n t\Xm¡Ä IcpX XS¦enÂ

  മൂന്നാര്‍: ഇടുക്കിയില്‍ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍. ബിജെപി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി.എസ് ...

 • കൊച്ചി: ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ തൃപ്തി ദേശായിയെ മടക്കി അയക്കാന്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷ ...

Show More post