Politics
 • C´ym¡msc sFFkv sImes¸Sp¯nb kw`hs¯ \nbak`  A]e]n¨p

  തിരുവനന്തപുരം: ഐഎസ് ഭീകരരുടെ പിടിയിലായ 39 ഇന്ത്യാക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെ നിയമസഭ ഒന്നടങ്കം അപലപിച്ച ...

  തിരുവനന്തപുരം: ഐഎസ് ഭീകരരുടെ പിടിയിലായ 39 ഇന്ത്യാക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെ നിയമസഭ ഒന്നടങ്കം അപലപിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളോട് നിയമസഭയുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. 2 ...

  Read more
 • C´yþhn³Uokv GIZn\w sIm¨n IeqÀ cmPym´c tÌUnb¯n Xs¶ \S¡m³ km[yX

  കൊച്ചി: ഇന്ത്യ-വിന്‍ഡീസ് ഏകദിനം കൊച്ചി കലൂര്‍ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തന്നെ നടക്കാന്‍ സാധ്യത. വേദി നി ...

  കൊച്ചി: ഇന്ത്യ-വിന്‍ഡീസ് ഏകദിനം കൊച്ചി കലൂര്‍ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തന്നെ നടക്കാന്‍ സാധ്യത. വേദി നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. മത്സരം കൊച്ചിയില്‍ നടത്തുന്നതില്‍ വിദഗ്ധരുട ...

  Read more
 • hb¡nfnIfpsS kacs¯ {]Xntcm[n¡m³ i\nbmgvN Iogmäqcnte¡v kn]nFw amÀ¨v

  കണ്ണൂര്‍: ബൈപ്പാസിനെതിരായുള്ള കീഴാറ്റൂരിലെ വയല്‍ക്കിളികളുടെ സമരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശനിയാഴ്ച കീഴാറ്റൂരില ...

  കണ്ണൂര്‍: ബൈപ്പാസിനെതിരായുള്ള കീഴാറ്റൂരിലെ വയല്‍ക്കിളികളുടെ സമരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശനിയാഴ്ച കീഴാറ്റൂരിലേക്ക് സിപിഎം മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും. എംവി ഗോവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ ...

  Read more
 • SpPn kv–s]{Îw AgnaXn tIkn F cmP, I\nsamgn DÄs¸sS 19 t]À¡v ZnÃn sslt¡mSXn t\m«okv

  ദില്ലി: ടുജി സ്‌പെക്ട്രം അഴിമതി കേസില്‍ കുറ്റവിമുക്തരാക്കപ്പെട്ട മുന്‍മന്ത്രി എ രാജ, ഡിഎംകെ നേതാവും രാജ്യ ...

  ദില്ലി: ടുജി സ്‌പെക്ട്രം അഴിമതി കേസില്‍ കുറ്റവിമുക്തരാക്കപ്പെട്ട മുന്‍മന്ത്രി എ രാജ, ഡിഎംകെ നേതാവും രാജ്യസഭാ അംഗവുമായ കനിമൊഴി എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 19 പേര്‍ക്ക് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. പ്രത്യ ...

  Read more
 • IogmäqÀ kac¯n\v ]n´pWbpambn FsFsshF^v t\Xm¡Ä C¶v IogmäqcnÂ

  കണ്ണൂര്‍: കീഴാറ്റൂര്‍ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി സിപിഐ. സിപിഐ യുടെ യുവജന സംഘടനായായ എഐവൈഎഫിന്റെ നേതാക്കള്‍ ഇന ...

  കണ്ണൂര്‍: കീഴാറ്റൂര്‍ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി സിപിഐ. സിപിഐ യുടെ യുവജന സംഘടനായായ എഐവൈഎഫിന്റെ നേതാക്കള്‍ ഇന്ന് കീഴാറ്റൂര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് ആയിരിക്കും സന്ദര്‍ശനം. സംസ്ഥ ...

  Read more
 • tKm c£ sIme]mXIw; Ipä¡msc¶v Is­¯nb 11 {]XnIfpsS in£ cwKUv tImSXn C¶v {]Jym]n¡pw

  റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ഗോ രക്ഷയുടെ പേരില്‍ നടന്ന കൊലപാതകത്തില്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 11 പ്രതികളുടെ ശ ...

  റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ഗോ രക്ഷയുടെ പേരില്‍ നടന്ന കൊലപാതകത്തില്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 11 പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ രംഗഡ് കോടതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. 11 പ്രതികള്‍ക്കുമെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റവും 3 പ്രതികള്‍ക്ക് ...

  Read more
 • F cmP, I\nsamgn F¶nhsc Ipähnapàcm¡nbXn\v FXnsc \ÂInb A¸oepIÄ ZnÃn sslt¡mSXn C¶v ]cnKWn¡pw

  ദില്ലി: ടു ജി കേസില്‍ എ രാജ, കനിമൊഴി എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 19 പേരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിന് എതിരെ നല്‍കിയ അപ ...

  ദില്ലി: ടു ജി കേസില്‍ എ രാജ, കനിമൊഴി എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 19 പേരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിന് എതിരെ നല്‍കിയ അപ്പീലുകള്‍ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. സിബിഐയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റും ആണ് അ ...

  Read more
 • tamZn kÀ¡mcn\v FXnscbpÅ  Ahnizmk{]tabw NÀ¨¡v FSp¡Ww;  sshFkvBÀ tIm¬{Kkpw SnUn]nbpw Bhiyap¶bn¡pw

  ദില്ലി: നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന് എതിരെ നല്‍കിയ അവിശ്വാസപ്രമേയം ചര്‍ച്ചക്ക് എടുക്കണം എന്ന് വൈഎസ്ആര്‍ കോണ ...

  ദില്ലി: നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന് എതിരെ നല്‍കിയ അവിശ്വാസപ്രമേയം ചര്‍ച്ചക്ക് എടുക്കണം എന്ന് വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ടിഡിപിയും ലോക്‌സഭയില്‍ ഇന്നും ആവശ്യപ്പെടും. ഇന്ന് സഭയില്‍ ഹാജരായിരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ് ...

  Read more
 • FÂFamcpsSbpw a{´namcpsSbpw i¼fhpw _¯Ifpw hÀ²n¸n¡p¶ _n \nbak`bnÂ

  തിരുവനന്തപുരം: എംഎല്‍എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളവും ബത്തകളും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ...

  തിരുവനന്തപുരം: എംഎല്‍എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളവും ബത്തകളും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ബില്‍ നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പളം 90367 രൂപയായും എംഎല്‍എമാരുടെ ശമ്പളം 7000 ...

  Read more
 • kachpw kac Ncn{Xhpw ad¶p t]mbXpsIm­mWv Pn.kp[mIc³sd {]XnIcWsa¶v kptcjv IogmäqÀ

  കണ്ണൂര്‍: കീഴാറ്റൂരിലെ വയല്‍ക്കിളി സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ മന്ത്രി ജി.സുധാകരനെതിരെ വയല്‍ക്കിളി സമരസമിതി നേതാ ...

  കണ്ണൂര്‍: കീഴാറ്റൂരിലെ വയല്‍ക്കിളി സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ മന്ത്രി ജി.സുധാകരനെതിരെ വയല്‍ക്കിളി സമരസമിതി നേതാവ് സുരേഷ് കീഴാറ്റൂര്‍ രംഗത്ത്. വയല്‍ക്കിളികള്‍ മന്ത്രിക്ക് വയല്‍ക്കഴുകന്‍മാരാകുന്നതു സമരവും സമര ...

  Read more